Tình hình nhập khẩu tôm bố mẹ 2020 -2023

VIỆT NAM

Theo báo cáo từ Cục Thủy sản, năm 2022, Việt Nam đã sản xuất được 50.000 con tôm bố mẹ. Nhập khẩu 171.496 tôm thẻ chân trắng bố mẹ và 328 tôm sú bố mẹ. Tôm bố mẹ được nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ và Thái Lan.

Thị phần nhập khẩu tôm bố mẹ năm 2022 tại Việt Nam (Số liệu từ Cục Thủy sản)

Hai công ty tôm bố mẹ tiếp tục thống trị thị trường Việt Nam là SIS, với 60% thị phần và CP Foods, với 28% thị phần. Trong khi xuất khẩu của SIS sang Việt Nam không thay đổi so với năm 2018, doanh số bán hàng của CP Foods sang Việt Nam được báo cáo đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Sự khác biệt lớn giữa SIS và CP Foods là CP Foods chỉ cung cấp tôm bố mẹ cho các trại sản xuất giống tích hợp theo chiều dọc của mình, trong khi SIS thống trị thị trường mở.

Các nhà cung cấp khác cho thị trường Việt Nam bao gồm Thai Union, Kona Bay, Top Aquaculture, Benchmark, SyAqua, Aqua Bio và API. Tuy nhiên, gộp lại, các công ty này chiếm khoảng 12% thị phần.

Bên cạnh đó, theo số liệu báo cáo từ Cục Thủy sản cho thấy, nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ nước ta tính chung 6 tháng đầu năm 2023 đạt 56.034 con. Sản xuất trong nước ước đạt 1.460 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ và 2.050 con tôm sú bố mẹ.

Phạm Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *