Thay thế một phần thức ăn tươi đông lạnh bằng khẩu phần thức ăn viên thử nghiệm ở tôm thẻ chân trắng bố mẹ Litopenaeus vannamei

Mục đích của nghiên cứu này là xác định hiệu quả của việc thay thế hoàn toàn hoặc một phần thức ăn tươi từ khẩu phần tôm bố mẹ bằng thức ăn viên. Trong thời gian 40 ngày, ba chế độ ăn đã được thử nghiệm trên tôm bố mẹ Litopeaneus vannamei:
– Chế độ ăn đầu tiên, được ký hiệu là “FF”, tôm bố mẹ chỉ được cho ăn thức ăn tươi đông lạnh (mực, giun nhiều tơ, trai và sinh khối Artemia).
– Chế độ ăn thứ hai được ký hiệu là “ED” là 100% thức ăn viên.
– Chế độ ăn thứ ba, ký hiệu là MD, bao gồm cả chế độ ăn thử nghiệm và thực phẩm tươi đông lạnh (chỉ sử dụng mực và trai).

Về mặt sức sinh sản, con cái có ≥ 1 lần đẻ, con cái có ≥ 2 lần đẻ và khả năng sinh sản, nghiệm thức MD không khác biệt đáng kể so với nghiệm thức FF. Khả năng sinh sản thấp nhất ở những con cái được điều trị ED. Phương pháp điều trị MD đã chứng minh khả năng sinh sản ở con cái và tỷ lệ tinh trùng ở con đực tương đương với phương pháp điều trị FF. Tỷ lệ tinh trùng bình thường cao nhất được tìm thấy trong phương pháp điều trị ED và MD. Kết quả là, sự kết hợp giữa thức ăn tươi và thức ăn viên đã mang lại hiệu suất sinh sản cân bằng hơn.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *