Mực đại dương sạch bệnh – Thức ăn tôm bố mẹ

180 VNĐ

Mực cắt sợi, sẵn sàng để sử dụng. Thời gian bảo quản lạnh lên đến 2 năm. Giảm công cắt, thời gian, hao phí khi chuẩn bị thức ăn.