Thức ăn tôm bố mẹ – Mực sạch bệnh cắt sẵn

200 VNĐ

Nguồn nguyên liệu đầu vào và thành phẩm được kiểm soát mầm bệnh nghiêm ngặt. Sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm cho người sử dụng.

Category: