Krill giúp tăng cường sự phát triển của tôm giống

Krill là một nguồn quan trọng của protein, axit béo omega-3 và là chất hấp dẫn thức ăn, do đó nó trở thành một thành phần tuyệt vời trong thức ăn cho tôm.

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của bột krill và các nguyên liệu khác từ biển trong thức ăn chứa ít bột cá.  

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Labomar (Brazil) và được xuất bản trên Tạp chí Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Thế Giới vào năm 2019. Thức ăn tôm đươc nghiên cứu bao gồm 3% bột cá, được bổ sung 3% các nguyên liệu khác nhau như: bột krill, bột mực, bột đầu tôm, bột tôm, bột gan mực, bột cá hồi (đối chứng dương), đạm đậu nành cô đặc hoặc 5% sản phẩm cá mòi thủy phân dạng lỏng. Các thành phần này được xem là chất hấp dẫn, có nghĩa là chúng có thể kích thích và thu hút tôm.

Trong nghiên cứu này, tôm được thả nuôi trong 56 bể 1mtheo mật độ 100 con/m2. Tôm được cho ăn 10 lần/ngày và được nuôi trong 74 ngày. Khi thu hoạch, tôm được đếm, cân, và đánh giá hiệu suất tăng trưởng, hiệu quả thức ăn. Đánh giá sự ưa thích của thức ăn bằng cách so sánh song song, tức là cung cấp đồng thời cho tôm hai thành phần thức trong hai khay riêng biệt và đánh giá sự lựa chọn ưu tiên.

Tôm được cho ăn thức ăn chứa bột krill có trọng lượng cao nhất

Sau khi cân, tôm cho ăn thức ăn có bột krill có trọng lượng cơ thể cao nhất (11,97 ± 0,93g), tiếp theo là bột cá hồi (11,11 ± 0,77 g), và sau đó là bột mực (11,01 ± 1,17 g). Tôm được cho ăn chế độ ăn thủy phân cá mòi có trọng lượng cơ thể thấp nhất vào cuối thử nghiệm (Hình 1).

Hình 1. Ảnh hưởng của các thành phần thức ăn khác nhau đến trọng lượng tôm

Nhìn chung, thành phần thức ăn khác nhau không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của tôm, nhưng tôm được cho ăn bột krill và bột cá hồi có năng suất cao nhất. Các nhà khoa học cũng báo cáo rằng tôm được ăn bột krill có tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) thấp nhất, điều này cho thấy hiệu quả của bột krill trong thức ăn tôm.

Hình 2. Bột krill giúp cải thiện năng suất

Hình 3. Thức ăn chứa bột krill cho tỉ lệ FCR tốt hơn

Khả năng thu hút thức ăn không liên quan đến sự tăng trưởng

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học phát hiện ra rằng tôm ưa thích thức ăn chứ bột đầu tôm hơn thức ăn chứa krill (trong so sánh song song), tuy nhiên, sự tăng trưởng của tôm thì không cao. Một trong những lý do có thể dẫn đến kết quả này là do sự hiện diện của cadaverine, putrescine và tyramine có trong bột đầu tôm và bột gan tôm. Những amin sinh học này có thể đã làm giảm chất lượng dinh dưỡng của thức ăn, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tôm.

Khi bột cá trong thành phần thức ăn thấp, bột krill sẽ là nguyên liệu bổ sung có hiệu quả

Kết quả cuối cùng của nghiên cứu này cho thấy rằng: bột krill có hiệu quả nhất trong việc tăng trọng lượng cơ thể, năng suất và giảm FCR. Những thuộc tính này của bột krill khá có lợi trong ngành nuôi tôm, vì nó có thể tăng tốc độ tăng trưởng và cải thiện hiệu quả sản xuất. Tôm phát triển lớn hơn, nhanh hơn và tỉ lệ sống cao hơn, dẫn đến thu hoạch sớm hơn và tăng doanh thu cho nông dân. Việc thu hoạch sớm đồng thời cũng làm giảm nguy cơ xảy ra bệnh trong tôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *