3. Thiết kế và xây dựng trại tôm giống

3.1 loại trại tôm giống dựa trên quy mô sản xuất

Nói chung, quy mô của trại sản xuất giống nên dựa trên yêu cầu chức năng và hiệu quả kinh tế. Dựa trên mức độ hoạt động, sản lượng sản xuất và đầu tư tài chính, hoạt động sản xuất giống có thể được chia thành ba loại chính: quy mô nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn. Các đặc điểm chính của mỗi nhóm được thể hiện trong Bảng 1 (hình 1).

3.1.1 Trại giống quy mô nhỏ
Đây là một trại sản xuất giống trong vườn nhà thường do chính người nuôi tôm sở hữu và quản lý, sử dụng các thành viên trong gia đình hoặc người thân trực hệ để có thêm lao động. Mục tiêu chính là cung cấp cho trang trại nuôi tôm của chính họ số lượng tôm post cần thiết và phần thừa có thể được bán cho những người nuôi tôm lân cận. Thông thường khu vực trại giống là phần mở rộng của trang trại với diện tích sàn từ vài mét vuông đến khoảng 1000 mét vuông. Trong hoạt động sản xuất giống như vậy, tổng năng lực sản xuất hiếm khi vượt quá 5 triệu con postlarvae mỗi năm và trại sản xuất giống được vận hành bởi không quá 2 nhân viên kỹ thuật. Ở các nước Đông Nam Á, trại sản xuất giống như vậy đòi hỏi vốn đầu tư không quá 30.000 đô la Mỹ (gần 700 triệu VNĐ) và chi phí vận hành dưới 10.000 đô la Mỹ (240 triệu VNĐ).
3.1.2 Trại giống quy mô vừa
Loại trại giống này tương đối lớn hơn so với trại giống quy mô nhỏ về vốn đầu tư, quy mô trại giống, năng lực sản xuất và quy mô hoạt động. Mặc dù quản lý trại sản xuất giống có phần giống với quản lý trại sản xuất giống quy mô nhỏ, năng lực sản xuất dao động trong khoảng 10–20 triệu tôm giống mỗi năm và được vận hành bởi khoảng 3 nhân viên kỹ thuật và 3–4 lao động. Loại trại sản xuất giống này thường do các hợp tác xã nhỏ thành lập để cung cấp tôm giống cần thiết cho các hộ nuôi thành viên. Các doanh nghiệp tư nhân hoặc các cơ quan chính phủ cũng có thể thành lập trại giống với quy mô hoạt động như vậy để sản xuất cá con bán hoặc phân phối cho người nuôi. Vốn đầu tư vào các nước Đông Nam Á cho trại giống như vậy nằm trong khoảng từ 30.000 đến 100.000 đô la Mỹ ( 700 triệu đến 2,4 tỷ VNĐ) và đầu tư hoạt động không quá 50.000 đô la Mỹ (1,2 tỷ VNĐ).
3.1.3 Trại giống quy mô lớn
Quy mô trại giống này được điều hành thương mại bởi các tập đoàn lớn, cơ quan quốc gia hoặc các dự án hợp tác. Trong khi vốn đầu tư và hoạt động đầu tư vượt xa so với trại giống quy mô trung bình, năng lực sản xuất của trại giống như vậy thường vượt quá 20 triệu con postlarvae mỗi năm. Trại sản xuất giống như vậy được quản lý tập trung và có hệ thống và được hỗ trợ bởi một nhóm không ít hơn 6 nhân viên kỹ thuật và 6-10 lao động. Vốn đầu tư và chi phí vận hành lần lượt là hơn 100.000 đô la Mỹ (2,4 tỷ VNĐ) và 50.000 đô la Mỹ (1,2 tỷ VNĐ)

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *